Medlemsvilkår

Nedenfor kan du læse de gældende vilkår for Club Apollon

Ved din tilmelding til Club Apollon accepterer du følgende medlemsvilkår:

Medlemskab af Club Apollon
Medlemskab af Club Apollon er forbeholdt privatpersoner med adresse i Danmark.
Er du under 18 år skal du have tilladelse af din værge for at kunne blive medlem.
Dit medlemskab af Club Apollon er personligt og gælder kun for dig. Optjente bonuspoint kan kun benyttes af dig. Du skal derfor sikre, at der ikke er andre, der har adgang til dit medlemskort eller kender dine personlige log-in oplysninger.
Ved indmelding modtager du i din bekræftelse et medlemsnummer. Dette medlemsnummer skal bruges hver gang du køber billetter eller produkter i Apollon eller på apollon-struer.dk

Optjening af point
Som medlem af Club Apollon kan du optjene bonuspoint på tre måder:
Ved køb af biografbilletter i biografens billetsalg.
Ved køb af biografbilletter, popcorn og sodavand på nettet, via apollon-struer.dk
Point bliver tilført din konto dagen efter, at du har optjent dem.
Dine bonuspoint kan du bruge på nettet til køb af biografbilletter, popcorn og sodavand.
Når du køber billetter i biografen, optjener du bonuspoint blot ved at fremvise dit digitale medlemskort ved billetsalget. Det er vigtigt, at billetsælgeren er informeret om at du er medlem før du køber dine billetter. Billetter kan ikke efterfølgende registreres på din Club Apollon konto, når købet først er foretaget. 

For at optjene bonuspoint ved køb på nettet, skal du logge dig ind som Club Apollon-medlem.
Hvis du ikke logger dig ind før dit køb af billetter, kan du ikke senere få registreret point for de billetter, popcorn og sodavand, som du har købt.
Du optjener kun bonuspoint på biografforestillinger i Apollon.
Du optjener kun bonuspoint for den forestilling, der er betalt for og hentet billetter til.
Point tilskrives og fremgår af din medlemsside, dagen efter du har set filmen. 
Du optjener ikke bonuspoint, hvis du ikke møder op til forestillingen eller forestillingen bliver aflyst på grund af forhold, som ligger uden for Apollons kontrol.
Dine bonuspoint kan ikke veksles til kontanter. Bonuspointene er personlige og kan ikke på nogen måde overdrages til andre. Uanset om det er andre end medlemmet, der foretager den faktiske betaling for billetterne, er det altid det registrerede medlem, som optjener bonuspointene.

Du optjener ikke bonuspoint for følgende ekstraordinære billettyper: Fribilletter, gavebokse, gavekort, Bøf og Bio billetter, bonusbilletter samt billetter med grupperabat. Den gældende liste over undtagelser for optjening af bonuspoint vil altid fremgå på apollon-struer.dk ”FAQ”.

Brug af point

Som medlem af Club Apollon kan du bruge dine bonuspoint på to måder:
Ved køb af biografbilletter i biografens billetsalg.
Ved køb af biografbilletter, popcorn og sodavand på nettet. Via apollon-struer.dk
Bonuspoint kan anvendes til køb af de produkter og menuer, som til enhver tid fremgår af pointmenuen, når du er logget på Club Apollon. Din medlemsside på apollon-struer.dk, der hedder ’Min side’ opdateres dagligt, så du altid kan se, præcis, hvilke produkter og menuer du har optjent point nok til købe.
Bonuspoint kan ikke anvendes i kombination med kontanter, rabattilbud, kuponer eller andre specialtilbud.

Eventuelle ikke brugte point annulleres automatisk i disse tilfælde:
3 år fra den dag de er registreret.
Hvis dit medlemskab af Club Apollon ophører uanset årsagen hertil.

Ophør af medlemskab af Club Apollon
Du kan til enhver tid melde dig ud af Club Apollon. Herved bortfalder dine eventuelt opsparede point og andre fordele med omgående virkning.
Apollon kan til enhver tid uden varsel opsige og annullere dit medlemskab uden begrundelse, hvilket medfører at alle bonuspoint på din konto med omgående virkning slettes og ikke kan anvendes. Opsigelse eller annullering vil altid ske, hvis Club Apollon nedlægges, hvis du misbruger dit medlemskab, eller hvis du grundet din adfærd i biografen ikke længere er ønsket som kunde.
Meddelelse om ophør af medlemskab eller nedlægning af Club Apollon vil ske til den e-mail adresse, du har oplyst til Club Apollon.
Ved ophør af medlemskab af Club Apollon slettes alle oplysninger, som Club Apollon har registreret i anledning af dit medlemskab, herunder personoplysninger.

Kommunikation og behandling af personoplysninger:
Ved din indmeldelse registreres dit navn og adresse. 
Du giver ved din indmeldelse Club Apollon tilladelse til at bruge, registrere og behandle personoplysninger med henblik på at administrere medlemskabet. Dette indebærer bl.a., at Club Apollon udregner dine bonuspoint.
Club Apollon registrerer alle oplysninger om medlemmets køb af billetter, optjening og brug af bonuspoint, samt medlemmets brug af medlemstilbud i øvrigt.
De registrerede oplysninger om medlemmet kan Club Apollon anvende til brug for markedsføring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.
Som medlem af Club Apollon modtager du ca. 2 gange om måneden nyhedsmails med oplysninger om forpremierer og andre tilbud samt øvrig information fra Apollon.
Hvis du ændrer adresse, e-mail adresse og/eller telefonnummer, skal du altid orientere Club Apollon. Dette kan gøres på apollon-struer.dk. Dine oplysninger skal altid være korrekte og opdaterede så du kan kontaktes, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet.
Personlige data opbevares på en så sikker og forsvarlig måde, at uvedkommende ikke vil kunne skabe sig adgang til disse. Dine personlige oplysninger er registreret i et lukket kredsløb, som kræver meget specifikke adgangsrettigheder, for at kunne få adgang til.
Overførsel af personlige data sker via krypterede forbindelser (SSL), hvis dette skønnes påkrævet. Dette indebærer, at navnlig betalings- og kreditkortoplysninger altid vil blive transmitteret via en sådan krypteret forbindelse (SSL).

Apollon er den juridiske person, som er ansvarlig for de registrerede personoplysninger i Club Apollon i henhold til ’Lov om behandling af personoplysninger’. Medlemmet har ret til at få information om de oplysninger, som Club Apollon har registreret om medlemmet. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Club Apollon i form af en underskrevet anmodning. Medlemmet kan altid bede Club Apollon om at slette oplysninger om medlemmet, ved ophør af medlemskab.

Øvrige forhold

Club Apollon eller Apollon Struer A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab eller skade som et medlemskab eller brug af Club Apollon måtte medføre.
Disse medlemsvilkår kan løbende uden forudgående varsel ændres af Club Apollon, herunder men ikke begrænset til ændrede regler for optjening og brug af bonuspoint. Ændringer af reglerne kan have betydning for såvel fremtidige som allerede optjente bonuspoint.
De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil altid fremgå af Club Apollons sider på apollon-struer.dk.

Kontakt informationer:
Apollon
Anlægsvej 4
7600 Struer
Email: kontakt@1148.dk

Club Apollon tager forbehold for trykfejl og ændringer.